Print deze pagina Zoek door deze website

Kids for Animals Eemland

Soest, 11 april 2013: ACTIVITEITEN Kids for Animals Team Eemland gestaakt

Het team van 14 vrijwilligers van Kids for Animals Eemland heeft op 11 april 2013 haar ontslag aangeboden bij Dierenbescherming Regio Utrecht.

Als vrijwilligers hebben wij 4 jaar lang onder Dierenbescherming Eemland, met enorm veel plezier en enthousiasme leuke en leerzame activiteiten voor en met de Eemlandse KFA leden mogen organiseren. Eenmaal per 6 weken was er iets te doen. Dat hadden we graag nog lang blijven organiseren.

Maar helaas is daar een einde aan gekomen met de fusie waarbij Dierenbescherming Eemland en dus ook Kids for Animals Eemland zijn opgegaan in Dierenbescherming Regio Utrecht.  

Er is  tot op heden nog steeds onduidelijk of er voor dit jaar binnen Dierenbescherming Utrecht nog middelen beschikbaar komen voor het organiseren van deze jeugd activiteiten.

De activiteiten die wij vanaf de fusie hebben georganiseerd zijn steeds voorgeschoten door de vrijwilligers. Een onhoudbare situatie. De samenwerking met Dierenbescherming Regio Utrecht hebben wij als onplezierig ervaren. Dit heeft ons doen besluiten onze taken als vrijwilliger van Dierenbescherming Utrecht neer te leggen.

U kunt zich dan ook niet meer inschrijven voor toekomstige activiteiten van het KFA Eemland Team.

Mogelijk worden in de toekomst nog activiteiten georganiseerd door Dierenbescherming Utrecht.

Voor meer informatie over het Kids for Animals / jeugdlidmaatschap kunt u contact opnemen met de afdeling Dierenbescherming Regio Utrecht, www.dierenbescherming-utrecht.nl 

Bestaande jeugdleden zijn per email geïnformeerd.

Wij bedanken u voor het vertrouwen dat wij in de afgelopen jaren van u hebben gekregen!
Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht